Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Μίμης Σουλιώτης» ΠΜΣ "Δημιουργική Γραφή" Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και LIBRON ΕκδοτικήΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2ου ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Μίμης Σουλιώτης»

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και η LIBRON Εκδοτική προκηρύσσουν τον 2o Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ποιήματος και διηγήματος με την ονομασία «Μίμης Σουλιώτης».
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε όσους γράφουν ποίηση και πεζό λόγο στην ελληνική γλώσσα, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, εθνικότητας και ηλικίας.

Διάρκεια Διαγωνισμού:
Ως ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 15η Μαρτίου 2016 και ως ημερομηνία λήξης η 15η Απριλίου 2016 (για όσους αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου, λαμβάνεται ως αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του Ταχυδρομείου). Κάθε συμμετοχή που θα σταλεί εκτός των συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Το θέμα του Διαγωνισμού:
Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.

Η Υποβολή των κειμένων:
Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν με ένα μόνο ποίημα έκτασης μέχρι 500 λέξεις ή ένα μόνο διήγημα μέχρι 1000 λέξεις, που να μην έχει δημοσιευθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η Κριτική Επιτροπή θα επιδείξει ιδιαίτερη αυστηρότητα στην τήρηση του ανώτατου ορίου των λέξεων από τους συγγραφείς των κειμένων.

Για την εμπρόθεσμη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να κατατίθεται το ποσό των 10 ευρώ στην τράπεζα Πειραιώς (αρ. λογ. 6749-137916-269 ή ISBN: GR91 0171 7490 0067 4913 7916 269, με δικαιούχο LIBRON Εκδοτική Ι.Κ.Ε.). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει και στους δυο διαγωνισμούς πρέπει να καταθέσει το ποσό των 20 ευρώ.
Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται ως αιτιολογία το εξής κείμενο: (το ονοματεπώνυμο του καταθέτη) - Β’ Λογοτεχνικός Διαγωνισμός - διήγημα (ή ποίηση ή διήγημα & ποίηση).

Τα κείμενα που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά 12 Times New Roman ελληνικά, διάστιχο 1.5, πλήρης στοίχιση και υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά.
Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
• είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: diagonismos2016@gmail.com, όπου θα συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, ενώ παράλληλα θα κατατίθεται ως συνημμένο αρχείο η απόδειξη πληρωμής της συμμετοχής στο διαγωνισμό.
• είτε μέσω ταχυδρομείου, όπου θα αποστέλλονται 3 αντίγραφα (σε γραμματοσειρά 12 Times New Roman ελληνικά, διάστιχο 1.5, πλήρης στοίχιση) και ένα cd που θα περιέχει το αρχείο με το κείμενο. Επίσης, θα εσωκλείεται έγγραφο, το οποίο θα φέρει τα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου καθώς και η απόδειξη πληρωμής από την τράπεζα. Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής είναι η εξής:

Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή»
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης Τ.Θ. 21, 53100, Φλώρινα

με την ένδειξη: «Για τον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης – Διηγήματος 2016»


Όροι του Διαγωνισμού.

Έκαστος των συμμετεχόντων συγγραφέων και ποιητών δηλώνει, αυτοδίκαια με την αποστολή του έργου του, ότι αυτό αποτελεί αποκλειστικά δική του πνευματική εργασία και ιδιοκτησία και ότι η τυχόν μελλοντική έκδοση αυτή δεν προσβάλλει πνευματικά ή άλλα δικαιώματα τρίτου, δεν αντίκειται στον νόμο. Επίσης δηλώνει ότι το έργο αυτό είναι ελεύθερο από νομικά ελαττώματα που θα καθιστούσαν αδύνατη την εκμετάλλευση του καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

i. Από το σύνολο των συμμετοχών θα διακριθούν πενήντα ποιήματα και τριάντα διηγήματα, που θα εκδοθούν σε έντυπη ειδική συλλογή. Με τη συμμετοχή τους οι συγγραφείς και ποιητές αναγνωρίζουν και αποδέχονται, δηλώνουν σε κάθε περίπτωση ότι είναι σύμφωνοι και ότι παραχωρούν ανεπιφύλακτα αυτοδίκαια στους οργανωτές τα πνευματικά τους δικαιώματα (περιουσιακό δικαίωμα) και αποδέχονται ότι τυχόν έσοδα από την πώληση και καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση του βιβλίου (π.χ. βιβλιοπωλεία, παρουσιάσεις, εκθέσεις κ.λπ.) παραχωρούνται εξ ολοκλήρου στη LIBRON Εκδοτική, μη τηρουμένης καμίας τυχόν αξίωσης, απαίτησης ή δικαιώματος σχετικά με τα ποσοστά δικαιωμάτων των δημουργών και από κάθε σχετική η συναφή αιτία και προς τον σκοπό αυτόν.

ii. Οι τρεις (3) πρωτεύσαντες από κάθε κατηγορία (ποίηση – πεζός λόγος) οι βραβευθέντες θα τιμηθούν για τη διάκρισή τους με τη δωρεάν συμμετοχή στα Διά Βίου Μάθησης Σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής, διαδικτυακά ή διά ζώσης, που θα προσφέρει κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017 το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ή η LIBRON Εκδοτική.

iii. Η τελική απόφαση της Κριτικής Επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, είναι οριστική και το σκεπτικό της δεν είναι ανακοινώσιμο. Σε όλους τους διακριθέντες θα απονεμηθεί έπαινος και τιμητικό δίπλωμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η βράβευση και η απονομή επαίνων και τιμητικών διπλωμάτων θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση - ημερίδα τον Ιούνιο του 2016 στη Φλώρινα.

iv. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τις ημερομηνίες του Διαγωνισμού.

v. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.


Η Κριτική Επιτροπή

Την κριτική επιτροπή αποτελούν οι:

Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, ποιητής, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Παναγιωτίδης Γιώργος, συγγραφέας, υποψ. διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής

Βίτσα Ιφιγένεια, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Γεωργούλας Γεώργιος, ποιητής, μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Γιολδάσης Δημήτρης, φιλόλογος, μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Γκόλφη Αλεξάνδρα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Γρομπανοπούλου Ελένη, πολιτισμική διαχειρίστρια, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Δεμερούτη Ασημίνα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Ζαγοριανού Ανθή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Ζαφειράκης Σταύρος, οικονομολόγος, μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Θεοχαρίδου Αντωνία, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Καρατζά Γεωργία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Καρβουντζή Κοντακιώτου Ειρήνη,μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Κάρκου Αρετή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Κουζόγλου Μαρία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Κωνσταντή Αλεξάνδρα, δασκάλα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Λαναρά Σοφία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Λώλος Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Μαργαρίτη Σοφία, εκπαιδευτικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Μπουρμάς Αντώνης, μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Μυροφορίδης Αλέξανδρος, μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Νάστος Βαγγέλης, συγγραφέας, μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Ξανθοπούλου Σοφία, εκπαιδευτικός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Παπαδημητρίου Αικατερίνη, συγγραφέας, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Παπακωνσταντίνου Δέσποινα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Πασιά Καλλιόπη, ποιήτρια, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Πιπλικάτση Αλεξάνδρα, συγγραφέας, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Πολυχρονιάδου Σοφία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Σαμαράς Αντώνης, εκπαιδευτικός, μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Σβύνου Αικατερίνη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Σκουληκάρη Εύη, ποιήτρια-συγγραφέας, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική γραφή ΠΔΜ
Σπυράκης Γεώργιος, συγγραφέας - δικηγόρος, μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Σταμκόπουλος Παρασκευάς, παιδαγωγός, μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Σωτηρακόγλου Αλεξάνδρα, ποιήτρια, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Τρέβλα Σταυρούλα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Τσιρέκα Στυλιανή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Φουτζιτζή Μαρία, φιλόλογος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Φωτόπουλος Βασίλειος, μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Χαιρέτης Σπύρος, υποψήφιος διδάκτωρ ελληνικής φιλολογίας Πανεπιστημίου Οξφόρδης, μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Χόμπσον- Παλούκα Αμαλία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Χονδρογιάννη Μαρία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Χρήστου Αλεξάνδρα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Χρυσού Σταματούλα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ
Ψυχογυιοπούλου Παναγιώτα, Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων Αχαϊας, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ΠΔΜ


Εκ μέρους του Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή», Π.Δ.Μ.
Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

"Για δυο μωρά λυκάκια" της Μαρίας ΠετκανοπούλουΚαστοριά, 15 Γενάρη 2016
Είναι το τρίτο βιβλίο της Μαρίας Πετκανοπούλου.
Για το πρώτο της βιβλίο «Ο μικρός ζωγράφος των βράχων» βραβεύτηκε το 2011 από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου με το βραβείο «Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου» ως πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέας. Αυτό το πρώτο βιβλίο ένωσε εμένα και τη Μαρία με δεσμούς ζωντανούς. Μας οδήγησε μαζί στην Αθήνα στην απονομή των βραβείων του Κύκλου, μαζί και στη δική μου βράβευση τότε. Ο μικρός Ποκ στο στήθος της Μαρίας γοήτευσε τα παιδιά της Κορησού και της Καστοριάς μέσα στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες. Αλλά και όλους εμάς, «τους μεγάλους», μας οδήγησε στα σπήλαια της Προϊστορίας και στις ζωγραφιές τους με οδηγό την εκφραστική, εικαστική παρουσίαση της κόρης της, Άννας.
Με το δεύτερο " ΠΑΙΖΟΥΜΕ; 99+1 αυτοσχέδια επιτραπέζια παιχνίδια" έδωσε στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς ένα βιβλίο-οδηγό για τη δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών. Κι έγινε βιβλίο η δουλειά που η Μαρία ως εμψυχώτρια παρουσίασε βιωματικά σε ημερίδα για νηπιαγωγούς στην Καστοριάς, το 2011. Κι εγώ μαζί της τότε βοηθός-συμπαραστάτης. Το όνειρο της έκδοσης έγινε πραγματικότητα το 2014!
Και φτάνουμε στο τρίτο της βιβλίο: «Για δυο μωρά λυκάκια» Η ιστορία γραμμένη από καιρό. Μου την είχε στείλει τον Οκτώβρη του 2012. Και την είχα βάλει στο υποσυνείδητο πια. Η τελευταία συνάντησή μας στη Θεσσαλονίκη ζωντάνεψε τη μνήμη μου μ’ ένα καλαίσθητο σε πρώτη εντύπωση βιβλίο. Στο πρώτο ξεφύλλισμα οι εικόνες της Άννας ελκυστικές, δίνουν μια νεανική και φωτεινή χάρη στο βιβλίο. Σε κάνουν να θες να προχωρήσεις στις λέξεις. Στο λεωφορείο της επιστροφής η δεύτερη ανάγνωση της ιστορίας.
«Για δυο μωρά λυκάκια», ο τίτλος χαϊδεύει τη σκέψη μας με τη ζεστασιά του. Κι έτσι ξεκινάς το βιβλίο. Ο παππούς διηγείται στους μαθητές την ιστορία των παιδικών του χρόνων που διαμόρφωσε τον τρόπο σκέψης του και τελικά καθοδήγησε τη ζωή του. Μια ιστορία κυνηγιού λίγο διαφορετική. Ήρωες, ο παππούς-παιδί κι ο κυνηγός-πατέρας του. Η ιστορία παρουσιάζεται με την αφηγηματική τεχνική του εγκιβωτισμού.
Στο εξώφυλλο δυο παιδικά, μεγάλα μάτια σε κοιτούν και περιμένουν να τ’ ακούσεις. Κι εγώ τ’ άκουσα κι η φωνή τους ήταν η τρυφερότητα, η ευαισθησία, η αθωότητα, η αγάπη για όλα τα ζωντανά, για όλα τα παιδιά που έχουν στερηθεί τη μητρότητα και ζητούν τη ζεστασιά, τη φροντίδα, τη στοργή.
Μήνυμα κατά του πολέμου η ιστορία μας, γιατί ο πόλεμος μεταλλάσσεται και κάθε μορφή του επηρεάζει την ανθρώπινη φύση.
Η ιστορία δοσμένη με τον γλαφυρό τρόπο της Μαρίας σε οδηγεί εκεί στο δάσος με τις ανάσες του και τους κραδασμούς του. Το δάσος είναι κυρίαρχο, η φύση πρωτοστατεί, σε κάνει ν’ αγαπάς όλα τα ζωντανά της. Ο κυνηγός δείχνει βάναυσος, διασαλεύει την αρμονία. Και μόνο ο ήχος του τουφεκιού αρκεί, για να τρομάξει η ισορροπία της.
Ο νεαρός πρωταγωνιστής με τη θαρραλέα του στάση καταφέρνει να μεταστρέψει τη βούληση του πατέρα-κυνηγού. Ο κυνηγός ακυρώνεται. Ο πατέρας γίνεται ο Πατέρας. Πατέρας και Γιος σφίγγουν τα χέρια σα να σφίγγουν τη συμφωνία τους: «Όχι άλλος πόλεμος στο δάσος», «Όχι άλλος πόλεμος στον κόσμο». Ο γιος, το παιδί που αλλάζει τον ίδιο του τον πατέρα, τον κόσμο του όλο, είναι η ελπίδα: Αν ένας άνθρωπος αλλάξει, κάποτε μπορεί και όλος ο κόσμος να αλλάξει!

Αρετή Κάρκου

Το κείμενο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην καστοριανή εφημερίδα "Οδός"


ΟΔΟΣ 10.3.2016 | 826